Top
Su ortamlarının kalite sınıflandırmaları ve kullanım amaçlarına, su kalitesinin korunmasına ilişkin planlama esasları ve yasaklarına, atık suların boşaltım ilkeleri ve boşaltım izni esaslarına, atık su altyapı tesisleri ile ilgili esaslar ve su kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılacak izleme ve denetleme usul ve esaslarına ilişkin “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında atık su numunelerinin alınması ve analizlerin yapılması.

PARAMETRE DENEYİN ADI DENEY METODU TÜRKAK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Klorür Tayini - Titrimetrik Metot SM 4500-Cl-B
Atıksulardan Numune Alma  TS ISO 5667-10
PH Tayini - Elektrometrik Metot SM 4500 H*B
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ ) Tayini - Açık Reflaks - Titrimetrik Metot SM 5220 B
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot SM 2540 D
Yağ Gress Tayini - Sokslet Ekstraksiyon Metodu SM 5520 D
Amonyum/ Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem = Distilasyon Metot SM 4500-NH3 B
Amonyum/ Amonyum Azotu Tayini Ölçüm = Spektrometrik Motot SM 4500 NH3 F
Toplam Kjeldahl Azotu Tayini - Makro Kejeldahl Metot SM 4500-N org B
Sülfit Tayini - Spektrometrik Metot Sm 4500 SO32-C
Krom (VI) Tayini - Spektrometrik Metot SM 3500- CR B
Fenol Tayini  Ön İşlem = Distilasyon Metot  SM  5530 B  
Fenol Tayini  Ölçüm = Spektrometrik Metot SM 5530 D
Klor/Bakiye Klor - Titrimetrik Metot  SM 4500 Cl F
Sülfür Tayini - Titrimetrik Metot SM 4500-S2- X
Serbest Klor /Aktif - Spetrofofometrik Metot SM 4500 Cl G X
Toplam Krom Tayini - Spektrometrik Metot TS 3654 X