Top

Laboratuvar 06.09.2007 /215 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile bağımsız bir birim olarak tanımlanmıştır.


Laboratuvarda, uygun bir yönetim sistemi oluşturulmuş olup, uygulanmakta ve sürdürülmektedir. Laboratuvarda, deney sonuçlarının kalitesini güvenceye almak için gereken bütün politika, sistem, program, prosedür ve talimatlar doküman hâline getirilmiştir. Laboratuvar, deneylerinde uluslararası geçerli yöntemleri uygulaması, deney hizmetlerinin güvenilirliğinin sağlanması ve performansının arttırılması amaçlarına yönelik olarak, TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre kurulmuş kalite sistemi ile çalışmaktadır.


Kalite Yönetim Sistemi; TS EN ISO/IEC 17025 standardı temel alınarak hazırlanır ve güncelliği sağlanır. Bu nedenle; Kalite Yönetim Sistemi, Laboratuvarda atık su analizleri ile ilgili gerçekleştirilen faaliyetlerini ve sahada gerçekleştirilen numune alma faaliyetlerini kapsamaktadır.


Kalite Politikamız

  • Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini artırmak ve hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek,
  • Laboratuvar hizmetleri konusunda, müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet vermek,
  • Çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratmak,
  • Kalite Sisteminin sürekli iyileştirilmesi için gerekli personel ve kaynakları temin etmek,
  • Ölçüm, analiz ve test kalitesinde mükemmele ulaşmayı sağlayacak donanım ve malzemeleri seçerek almak,
  • Ulusal ve uluslararası kabul görmüş yöntemlere göre ölçüm ve analizleri yapmak, bu analizler için teknolojik gelişmeleri yakından izlemek,
  • Müşteriye ait gizli bilgi ve tescilli hakları korumak, tarafsız olmak ve iş ahlakına uygun hareket etmek,
  • Çevre ve güvenlik konusundaki performansımızı yükseltmek,
HakkımızdaHakkımızdaHakkımızdaHakkımızdaHakkımızda