Top

Müşteri Anketi

Değerli müşterimiz; Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek, beklenti ve önerilerinizi alabilmek amacıyla hazırlamış olduğumuz bu anketi doldurmanızı rica ederiz.
Saygılarımızla, Çorlu Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Laboratuvarı


1-Laboratuvar İle İlişkilerinizde İlgili Kişilere Ulaşım Kolaylığı.
2-Verilen Taahhütlerin ve İşlerin Zamanında Yerine Getirilmesi.
3-İstek ve Sorularınızla İlgili Tatmin Edici Açıklamaların Yapılması.
4-Verilen Hizmetin Kalitesi ve Çeşitliliği.
5-Çabukluk, Yardımseverlik, Yerine Getirilecek İşin Takibi, Güleryüz ve İlgi.
6-Güvenilirlik, Dürüstlük, Tarafsızlık, Gizlilik, Her Türlü Baskılardan Bağımsızlık.
7-Teknik Yeterlilik, Yenilenen Standartlar, Mevzuatlar ve Gelişmeler Konusunda Bilgilendirme.
8-Deney raporlarının, Faturaların ve Benzeri Evraklarının Size Tam ve Doğru Ulaşımı.
9-Laboratuvarın Yasalara Ve Mevzuata Uygun İşlem Yapması.
10-Verilen Deney Raporlarının Ulusal/Uluslararası Kabul Görülebilirliği.